اکبر حیدری از نتایج آموزش های علی درجزینی می گوید

435
435 بازدید
اشتراک گذاری
سید علی اکبر حیدری سالهاست در صنعت مشغول است. او از اهدافش برای کمک به دیگران برای داشتن خانواده ای خوشبخت می گوید. و از تاثیری که آموزش های علی درجزینی برای رسیدن به این هدفش داشته است. شما نیز می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از سمینارها، کارگاه ها و محصولات دیگر به سایتwww.AbreTalaee.com مراجعه کنید.
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5
%93
کارگردان: محسن چگینی مدت زمان: 40 دقیقه
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 5
pixel