بررسی کامل LG Gwatch R

183

در این ویدیو کلیه ی قابلیت های Gwatch R مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

آیتکس
آیتکس 9 دنبال کننده