گل ضربه آزاد ویکتور وازکز - 26 مه 2017

353

ویکتور وازکز آموزش دیده لاماسیا است . او هم تیمی مسی در لاماسیا بود و ضربات آزاد را او میزد . در آن زمان به مسی فرصتی برای زدن ضربات آزاد نمیرسید .

سایت بارسا نیوز 3.4 هزار دنبال کننده
pixel