گل ضربه آزاد ویکتور وازکز - 26 مه 2017

313

ویکتور وازکز آموزش دیده لاماسیا است . او هم تیمی مسی در لاماسیا بود و ضربات آزاد را او میزد . در آن زمان به مسی فرصتی برای زدن ضربات آزاد نمیرسید .

سایت بارسا نیوز
سایت بارسا نیوز 3.2 هزار دنبال کننده
مرد ایرلندی
%93
کارگردان: Martin Scorsese مدت زمان: 3ساعت و 26 دقیقه
مرد ایرلندی