فراخوان گارسون در رستوران

1,021
سیسکال 6 دنبال‌ کننده
1,021 بازدید
اشتراک گذاری
فراخوانی گارسون در رستوران ها توسط مشتری با فشار دادن کلید بر روی پیجر بر روی میز
سیسکال 6 دنبال کننده
pixel