ورزش کنسینار

245
مطالعه شریف 224 دنبال‌ کننده

یادگیری همیشه در کشور ما در یک محیط خشک و رسمی اتفاق افتاده است. استاد محمدی وقتی برای آموزشهای مختلف در حضور اساتید بزرگ مثل آنتونی رابینز رفتند، یک تفاوت بسیار عمده را بین سبک آموزشی آنها و کشورمان یافتند. آن فاصله بزرگ که تاثیر مستقیم روی یادگیری دارد را فضای شاد و پرتحرک دیدند. به همین دلیل ایده کنسینار به ذهنشان خطور کرد و علی رغم تمام سختی هایش آن را به صورت اجرایی درآورد.

مطالعه شریف 224 دنبال کننده
pixel