شجره نامه تصویری درگذشتگان خانواده های گاموری طایفه بندری بندر ماهشهر

57
بندر ماهشهر
بندر ماهشهر 6 دنبال‌ کننده

حاج فتح الله گاموری بزرگ خانواده های گاموری و طایفه بندری شهرستان بندر ماهشهر فرزند حاج عبدالله و نوه کل یونس گاموری (کدخدای بندر ماهشهر) تهیه و تدوین : علی اصغر ارشدی فر گاموری فرزند حمزه ، نوه خواجه طاووس گاموری 09017841849