تو خدای داری که خیلی بزرگ است

386
تو خدای داری- که خیلی -بزرگ است -☝️الله
لامپ صد 12.5 هزار دنبال کننده
pixel