مقابله با ویروس کرونا در آسانسور

334
لطفا هنگام استفاده از آسانسور به توصیه های بهداشتی اشاره شده در فیلم دقت کنید و یا موارد زیر را رعایت فرمایید -رعایت فاصله حداقل 1متری از یکدیگر و پرهیز از صحبت کردن در کابین آسانسور -استفاده از ماسک و پرهیز از تماس دست (بدون دستکش) با دکمه های آسانسور، گرفتن دستگیره کابین و تکیه دادن به دیواره کابین آسانسور -استفاده از دستکش یکبار مصرف، گوش پاک کن، خلال دندان و یا دستمال کاغذی برای فشردن کلید آسانسور
pixel