سوسکها ناقل چه بیماریهایی هستند و چگونه آنها را از منزل دور کنیم؟

8
biokil.ir 3 دنبال‌ کننده
سوسکها بیشتر از طریق کالاها یا وسایلی که از بیرون خرید می کنید، یا از طریق منزل آلوده همسایه ها و یا از طریق هواکشها به راحتی به منزل شما راه پیدا می کنند و در مدت زمان کوتاهی به سرعت رشد و تکثیر می یابند. سوسکها ناقل بیماریهایی چون مسمویت های غذایی، اسهال، دیسانتری، وبا، جذام، طاعون، تب تیفوئید و فلج اطفال هستند... (شرکت سمپاشی و ضدعفونی بایوکیل -www.biokil.ir - )
biokil.ir 3 دنبال کننده
pixel