نقد فیلم پرستیژ | راه رفتن روی خط باریک!

114
زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: نقد فیلم پرستیژ ساخته ی کریستوفر نولان و تطابق مضمون فیلم های او با پی رنگ شان به دنبال متاسینما به عنوان یک فیلم ساز، کریستوفر نولان همیشه می خواهد بر روی خط باریکی حرکت کند. اگر مضمون اساسی که تمام فیلم هایش را در بر گرفته این است که سینما می تواند به عنوان روایت اشتراک پذیر قدرت فرهنگی زیادی داشته باشد. من اولین کسی نیستم که بگویم بسیاری از فیلم هایش ارجاعی هستند به خود مبحث فیلم. برای مثال تیم اینسپشن شباهت بسیاری به یک گروه فیلم سازی دارد. در کنار نقد فیلم پرستیژ
9 ماه پیش
#
آرت تاکس 3.4 هزار دنبال کننده
pixel