سخنان دکتر شهریار شفیعی درباره برندینگ

995

دکتر شهریار شفیعی ار سخنرانان چهارمین سمینار بزرگ مدیران الماسی که در 25 مرداد 1397 برگزار خواهد شد در این ویدئو به نکاتی قابل توجه در مورد برند و برندینگ بیان میکنند که ما به شما پیشنهاد میکنیم سخنرانی این استاد توانمند در حوضه برندینگ رو از دست ندهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر : 36282801-031-www.fhakim.ac.ir