موسیقی محلی بلوچی

7,430
بلوچی ساز و زیمل. اجرای عالی از عمار حسین زهی از شبکه هامون. در جشنواره تابستانی منطقه آزاد چابهار.
pixel