رونالدو با بوگاتی مسابقه می دهد

450

رونالدو کی از بهترین بازیکن های فوتبال می تواند از بوگاتی هم سریع تر باشد. او در یک تست و مسابقه با بوگاتی مسابقه می دهد و رونالدو پیروز می شود. رونالدو این مسابقه را چند سال پیش انجام داده است.

تایم مدیا 4 دنبال کننده
pixel