سقوط لودر روی اتوبوس

7,304

در حادثه ای هولناک لودر که روی یک کشنده بود روی اتوبوس حامل مددجویان آسایشگاه معلولان کهریزک سقوط کرد. حادثه سقوط لودر روی اتوبوس آسایشگاه معلولان کهریزک در جاده چالوس رخ داده و هیچگونه مصدومی نداشته است.سایت خبری تفریحی به روز نیوز نیوزwww.beroznews.com

pixel