ماجرای فداکاری های خانطومان از زبان جانباز مدافع حرم امیر حسین نصیر ابادی

436

کلیپی که ازخودگذشتگی مدافعان حرم را برای حفظ این خاک در خانطومان به رخ می کشد اگر این شهداو جانبازان مدافع حرم نبودند الان باید در کرمانشاه و همدان با این وهابی های نانجیب می جنگیدیم

صراط مستقیم
صراط مستقیم 216 دنبال کننده