دکتر سرکشیک زاده بابررسی تستهای سالهای اخیر در شبکه یک

1,606

شبکه یک سیما و برنامه ونوس ، میزبان دکتر سرکشیک زاده مدرس برتر کنکور دین و زندگی بود . دکتر سرکشیک زاده سالهاست مدرس اصلی و برتر دین و زندگی کنکور کشور است . بخشی از سوابق دیگر دکتر سرکشیک زاده : مولف تخته سیاه نویسنده ستون ویژه کنکور روزنامه جام جم عضوهیئت علمی برنامه رادیویی صدای کنکور سخنران نشست علمی ناشران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com