سخنان جنجالی دکتر سرکشیک زاده در نقد کتب درسی

3,808
3,808 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده منقد اصلی و بزرگ کتب درسی منبع کنکور با حضور در برنامه کارنامه 20 با بررسی دقیق و موشکافانه ، اشتباهات کتب درسی را به داوطلبان گوشزد کرد . www.drsarkeshikzadeh.com