سریع ترین مورچه دنیا

2,908
مورچه های نقره ای صحرای بزرگ آفریقا می توانند به سرعت فوق العاده ۸۵۵ میلیمتر بر ثانیه برسند و به همین خاطر می توان آنها را حسین بولت های قلمرو مورچه ها خواند.
دیجیاتو 21.4 هزار دنبال کننده
pixel