سیخ شور

20
سیخ شور دستگاهی است که برای شستن سیخ کباب در حجم زیاد مورد استفاده است. این دستگاه دارای یک مخزن استیل است که سیخ ها درون آن ریخته میشوند. درب مخزن به خوبی بسته شده به گونه ایی که آب از آن خارج نمی شود. درون مخزن را با آب و ماده شونده پر کرده و سپس دستگاه را روشن می کنیم. در این حالت سیخ ها بر روی هم لغزیده و سبب تمیز شدن سیخ ها می شود. جهت اطلاعات بیشتر به سایتwww.zadman.ir مراجعه کنید.
pixel