ترتیب نمایش

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
اینتور که تو لیاقت نداری شوکولات بخوری ‌uwu
:⚢︎༒RÅÎŃBÖW.CHAN༒⚢︎:نیو وید ساندویچ لایک موخواد._. باید از شکولت ب منم بدی!*برو نیو وید تا بفهمی بقیش چی میشه :-:*

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
آفرییین ^^ *هُل دادن ایچیرو به سمت در* برو زود برگرد owo خب چیهیرو جان داشتیم چی میگفتیم؟ owo
:⚢︎༒RÅÎŃBÖW.CHAN༒⚢︎:نیو وید ساندویچ لایک موخواد._. چطور جرعت کردی ب داداشی بگی برات شکول بخره ولی برا من ن؟ ù-ú

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
*نوازش کردنش* افرین پسر خوب ^w^ *پول دادن بهش* بیا اینو بگیر هم برا خودت بخر هم برا من owo برا چیهیرو هم نگیر که اون لیاقت نداره uwu

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
هممممم اوک ^^ *بغل کردن داداش کوچیکه* داداشیییییییی برام شوکولات میخریییییی؟

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
به بابا گفتم اونم میگه نهههههه تو بخررررررر تروخداااااا

●★naomi_chan★●اپاراتم بتا شدههههصمتبنیتسزن

2 ماه پیش
*با قیافه ناراحت بت نگا کردن* چرا اینطوری با بزرگترت حرف میزنی :/ نا سلامتی من خاهر بزرگترتم هااااا :/
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel