مادرانه - سرزمین خورشید

685

سرزمین خورشید - نویسنده و کارگردان : احمدرضا درویش - تهیه کننده : احمدرضا درویش و نورالدین حجازی - بازیگران : خسرو شکیبایی ، گلچهره سجادیه ، سعید پورصمیمی ، محمود پاک نیت