مستند داستان تمدن (از دیدگاه قرآن و اهل بیت) - قسمت اول - بکه نخستین دهکده

394

قسمت اول: بکه اولین دهکده ای است که آدم ابوالبشر بنیان نهاد و کعبه نخستین خانه مردمی است که بنیان گرفت. ام القراء و سرمنشاء تاریخ تمدن انسان اینجاست ...

رسانه یوسیما
رسانه یوسیما 1.6 هزار دنبال کننده