اهمیت « شنبه » در برنامه ریزی !

505
صحبت های سید امیر دیبازر در برنامه ی زنده ی «گزینه ی 4» از شبكه 4 سیمای جمهوری اسلامی ایران
pixel