پزشک شجاع که در صدا و سیما حقایق کرونا را آشکار کرد

2,839
پی نوشت: عالمان این حرفه مردانگی کنند و با مردم صادق باشند و بگویند وقتی این همه جهش و تغییر در یک ویروس وجود دارد یعنی مقابله با آن غیرممکن است و مطرح کردن واکسن یک طرح واهی و دروغ و در نهایت مضر و سلاحی برای ایجاد وحشت، فقر، درد، از بین بردن سرمایه های یک ملت و... در نهایت مرگ را به ارمغان می آورد. سوال به نظر شما وقتی میتوان از طب اسلامی ایرانی و سنتی با یک بخور ساده جوش شیرین چنین خطر بزرگی را ریشه کن کرد چرا مقابله با کرونا با جوش شیرین مقابله کنیم؟؟؟
pixel