پدیدهٔ ایرانی این روزهای موسیقی کلاسیک جهان کیست؟

2,067

کیان سلطانی نوازندهٔ ۲۵ سالهٔ ایرانی - اتریشی ساز ویلونسل یکی از پدیدهای نوظهور موسیقی کلاسیک در اروپا است که چند ماه قبل دویچه گرامافون، معتبرترین نشر موسیقی کلاسیک در جهان، آلبومی از او با نام «خانه» را منتشر کرد. به همین بهانه کنکاشی داشتیم در این آلبوم و نقاط عطف زندگی هنری میان سلطانی را مورد برررسی قرار دادیم. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده