پاسخ رئیسی در خصوص تخلّف در برگزاری انتخابات

500
ذوالفقار به اختیار 1.2 هزار دنبال‌ کننده
پاسخ حجّت الاسلام رئیسی در ستاد انتخابات کشور به پرسش خبرنگاری درخصوص تخلّف در برگزاری انتخابات
ذوالفقار به اختیار 1.2 هزار دنبال کننده
pixel