نخستین تیزر فراخوان دومین جشنواره فامیل چتر خانواده

94
این جشنواره هم زمان با ماه مبارک رمضان در ۱۰ منطقه و با هدف گسترش شبکه فامیلی، هدفمند کردن دورهمی ها، شناسایی و فعال کردن ظرفیت های خانواده ها و ایجاد خوداتکایی در بین خانواده ها با شعار «شهر خدا؛ شهر همدلی» برگزار می شود محوریت این طرح خانواده است. اعضای فامیل در دورهمی های ماه رمضان یک پروژه ای را اجرا می کنند. موضوع پروژه می تواند به پیشنها ما یا ایده ای از سوی خودشان باشد. روژه ها باید به صورت گروهی و توسط اعضای فامیل انجام شود.
pixel