چرخه سلولی و نقاط وارسی -یوکاریوت استاد محمد پازوکی

130

استاد محمد پازوکی یکی از برجسته ترین اساتید زیست شناسی کنکور هستند برای دیدن مابقی ویدئو های آموزش ما به صفحه آکادمی فرهنگ در آپارات مراجعه فرمائید

pixel