وپیزود جدید فیر د واکینگ دد برای فصل سوم

1,026

Passage نام وپیزود جدید amc برای فیر د واکینگ دد است است که در طول فصل هفتم واکینگ دد هر قسمت از آن پخش خواهد شد. پارت اولش را هم اکنون می توانید مشاهده کنید.

ناشناس
ناشناس 294 دنبال کننده