ارتش سوریه می گوید ستیزه جویان را در جنوب شرق عقب رانده

163

نظامیان سوری ادعا می کنند که ستیزه جویان را در جنوب شرق حرکت می دهند. ارتش # سوریه روز چهارشنبه اعلام کرد کنترل برخی از مناطق در جنوب شرقی کشور را بر عهده گرفته است. بازوی رسانه ای آن روز چهارشنبه فیلم هایی را که به عنوان انبار وسایل نقلیه پرسنلی و زرهی معرفی شده بود و فیلمبرداری توپخانه در حومه ای از استان سوآدادا منتشر کرد، به نمایش گذاشت.Syrian military claims to push back militants in south-east. said on Wednesday it has taken control of a number of areas in the Its media arm released footage on Wedne

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده