تحلیل نماد وکار - 9 دی 1397

112
تحلیل نماد وکار 9 دی 1397 آکادمی بورس درفک www.dorfack.com
pixel