فیلم جدید از هلاکت یکی از تروریست ها در اهواز

3,175

در روز 31 شهریور همزمان با رژه سراسری نیروهای مسلح در کشور با حمله تعدادی از تروریستها به این رژه در شهر اهواز 27 نفر شهید و 70 نفر مجروح شدند

سیمرغ
سیمرغ 682 دنبال کننده