کشنده اسکانیا؛ قدرت- ترمزکمکی- راحتی راننده -ماموت دیزل

3,213
pixel