آموزش فریم ورک semantic UI قسمت ششم فرم ها

141

آموزش ساخت فرم در فریم ورک Semantic ui -------------------------------------- مشاهده این دوره در عسل آموز: https://goo.gl/D48dFa

هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel