توضیحات دروازه بان تراکتورسازی در مورد اتهام تبانی و شرط بندی

2,652

توضیحات دروازه بان تراکتورسازی در مورد اتهام تبانی و شرط بندی فروزان: ثابت می کنم تهمت هایی که به من زده شده اشتباه است/ از مالک تراکتورسازی شکایت می کنم.

پلاس فارس
پلاس فارس 131 دنبال کننده