نوجوان کارآفرین (افسانه ها تمام شد)

118

همایش بزرگ نوجوان کارآفرین در دوره نوجوان کارآفرین، به نوجوانان گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در دو گروه مختلف، مهارتهای کارآفرینی را آموزش میدهیم، به طوری که در انتهای دوره نوجوانان بتوانند کسب و کار مستقل راه اندازی کنند و به درآمد برسند. ۱۰ مهارت کارآفرینی،۱۸ مهارت نرم کارآفرینی(soft skill)،۸ کارگاه تخصصی،۴ آزمون استعدادیابی تحصیلی و شغلی برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آزاد بهار، مجموعه کلید مدیر - زمان: ۴تیرماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۷ الی ۱۹ - مکان: موسسه آموزش عالی آزاد بهار - تلفن تماس: 021۸۸۷۳۰۱۸۴ - 09215240935 -

کلید مدیر 17 دنبال کننده
pixel