کلیپ ویژه | کانال کمیل روایتگری حاج حسین یکتا

2,029

کلیپ ویژه | کانال کمیل روایتگری حاج حسین یکتا در اردو راهیان نور۹۵ (ظهر پنجشنبه، شهادت حضرت فاطمه"س"، کانال کمیل) تصاویر ویژه و اختصاصی مناطق عملیاتی