اتحاد ایران و روسیه برای مبارزه با مواد مخدر

323

یک هیئت نظامی ایرانی به سرپرستی سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر این کشور طی یک سفر دو روزه به مسکو سفر کردند. https://sptnkne.ws/kUxz

Sputniknews
Sputniknews 225 دنبال کننده