معرفی زبان سلام: پروژه آموزش اسپرانتو برای مهاجرین افغان

778

زبان سلام (Lingvo de Paco) عنوان پروژه ای است که به ابتکار انجمن اسپرانتوی ایران (شاخه کشوری انجمن جهانی اسپرانتو) در جهت آموزش زبان بین المللی اسپرانتو برای مهاجرین افغان در ایران (در شهرهای تهران و مشهد) پی ریزی شده است و در مشهد همچنین به تشکیل کلوپ اسپرانتیست های مهاجر افغانی در ایران انجامیده است. (سخنرانی توسط آقای محمدرضا ترابی به مناسبت جشن روز زامنهوف به سال 2003 در محل انجمن اسپرانتوی ایران)

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده
علی اصغر کوثری

علی اصغر کوثری

5 سال پیش
سلام. از راه اندازی این کانال سپاسگزارم . امید که هر روز پر بار تر شود. ویدئوهای مربوط به فعالیت های اسپرانتو در ایران را ترجیح می دهم.
اسپرانتو
اسپرانتو ورود تون رو خیر مقدم می گم جناب کوثری عزیز امیدوارم در همکاری با هم به گسترش اسپرانتوشناسی در میان فارسی زبانان اهتمام بورزیم.