شیرین شدن کام معاون اول رئیس جمهور از افتتاح تعمیرگاهی در شهرستان قلعه گنج

299

معاون اول رئیس جمهور از شیرینی افتتاح تعمیرگاهی در قلعه گنج روایت می کند و معتقد است افتتاح این تعمیرگاه به افتتاح هزار کارخانه می ارزد.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده