صید پرنده با یک بطری پلاستیکی

1,653

تنها با یک بطری دو لیتری پلاستیکی یک تله پرنده بخصوص مینا بسازید و صید کنید به این فیلم کوتاه نگاه کنید

حسین توکلی
حسین توکلی 82 دنبال کننده