تشکیل کرسی های آزاد اندیشی

174
قسمتی از بیانات امام خامنه ای در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان در خرداد ماه 1398، با موضوع کرسی های آزاد اندیشی
pixel