خواسته یا نیاز؟!

14

خواستن ، آرزوست، نیازداشتن، ضرورت!خواستن یعنى جذب موضوعى شدن،آن هم موضوعى كه دنبال آن مى رویم و احتمال دارد بعدها متوجه شویم كه به دردمان نمى خورد. گاهى اوقات هم به آنچه كه مى خواهیم مى رسیم ولى مى بینیم كه بازهم خواستن در ما ادامه دارد. در حالى كه نیاز امرى ضرورى وموجب رشد و پیشرفت آدمى است. نیاز، چیزى است كه بنا به شرایط و مقتضیات، مى خواهیم.

mrrentall.ir
mrrentall.ir 5 دنبال کننده