حل مشکل خشکسالی در چین

36

کشور چین با وسعت شش برابر ایران مشکل انتقال آب از جنوب کشور خود به مناطق خشک شمال با ساخت رودخانه های مصنوعی حل کرده است این کلیپ خبری را ببینید

حسین توکلی
حسین توکلی 74 دنبال کننده