ساعده سیما: مردم احمدی نژادیسم را ناامید خواهند کرد

419

ساعده سیما در مسجد جامع زنجان: مردم در انتخابات 10 اردیبهشت امید احمدی نژادیسم را ناامید خواهند کرد / زنجان شهر اصلاحات و اصلاح طلبان است www.puyesh.net telegram: @puyesh90

پویش
پویش 28 دنبال کننده