صحبتهای استاد حسن عباسی در ارتباط با مصیبت صنعت خودرو در ایران!

323
صحبت های استاد حسن عباسی راجع به صنعت خودرو در ویژه برنامه مجازی بزرگداشت «شهید بهرام شهپریان» بنیان گذار نیروهای ویژه هوابرد سپاه مافیا و ناکارآمدی اقتصاد غرب گرا در صنعت خودرو تبدیل شده است به یک حجاب، که نمی گذارد سایر پیشرفت های کشور به چشم جوان جامعه ی ما بیاید. ان شاءالله با روی کار آمدن دولت جوان انقلابی، این مشکل برطرف خواهد شد.
pixel