استادپناهیان: ای مجلس شورای اسلامی آدم باش!

592
آی مجلس شورای اسلامی، چه کسی به شما حق داده که شفاف رأی ندهید و شفاف رأی‌دادن را تفتیش عقائد بدانید؟ بگویید چه چیزی را دارید از ملت پنهان می‌کنید؟
ظهور 12 دنبال کننده
pixel