در مسیر #گام_دوم؛ ریشه ای ترین جهاد جوانان از نظر رهبر انقلاب چیست؟

719

ریشه ای ترین جهاد جوانان از نظر رهبر انقلاب چیست؟ در این ویدئو کامنت پاسخ آن را مرور می کنیم. منبع: جام جم آنلاین