تهیه نقشه توپوگرافی با نرم افزار Google Earth

1,039

فیلم آموزشی تهیه نقشه توپوگرافی با نرم افزار Google Earth https://shop.sazeplus.com/?p=2131

سازه پلاس
سازه پلاس 286 دنبال کننده