وضعیت آزار جنسی در محیط کار در کشور چگونه است؟-احمدرضا فتوت

216
الوبیز
الوبیز 139 دنبال‌ کننده

این مسئله، موضوعی که در سازمان های ما دیده می شود و از آنجایی که یک تابو محسوب می شود دست مایه سواستفاده برخی از افراد شده تا با استفاده از این هربه، به کسانی میخواهند حذف شان کنند، ضربه بزنند. و برعکس کسانی که قربانیان این موضوع هستند، در واقع جایی را برای ابراز شکایت خود ندارند و معمولا دچار اختلال و مشکل می شوند که مسئله روی راندمان سازمان اثر سو خواهد داشت.

الوبیز
الوبیز 139 دنبال کننده